Kopiëren is niet mogelijk.
logo

Publicaties

Publicaties

Een selectie

Uit liefde voor de kunst (2013-2014)
Veertien kunstteksten ter gelegenheid van het jaar 013.

Ik ben een enorm kunstliefhebber. Uit liefde voor de kunst heb ik dit boekje gemaakt.
Er is goede kunst, er is slechte kunst. Goede kunst blijft goed, met of zonder toelichtende tekst. Soms denk ik echter: was dit maar niet geschreven, omdat de woorden niets toevoegen of zelfs afbreuk doen.
En dan is er ook nog de slechte kunst waarvan men met teksten nog iets probeert te maken. Dat levert niet zelden iets grotesks op.
Er zijn goede en slechte teksten. Om de slechte teksten lach ik me soms een bult. Daarom schreef ik dit boekje. Misschien wel om er toe bij te dragen, dat de naakte keizers met een blosje op de wangen vlug hun kleren weer aantrekken.

Uit liefde voor de stad (2013 – 2016)
Reeks van zestien columns.

Graag wandel ik door mijn stad, Tilburg, de beste stad van Brabant. Ik houd van die stad, ook al ben ik er niet geboren. Op mijn dagelijkse wandelingen kom ik altijd wel iets bijzonders tegen, iets dat me aan het denken zet of inspireert. Om te onthouden maak ik een foto. Vaak schrijf ik er dan iets over op in een schrift. Onder de titel ‘Uit liefde voor de stad’ zijn hier vijftien van die stukjes bijeengebracht.

Uit liefde voor de mensen (2017)
Na 'Uit liefde voor de kunst' en 'Uit liefde voor de stad' een nieuwe reeks: 'Uit liefde voor de mensen'. Mijn liefde voor de mensen komt vaak voort uit ontroering of bewondering voor de zinvolle, mooie en geniale dingen die ze tot stand kunnen brengen, maar minstens zo vaak hangt die liefde samen met onze onvolmaaktheid, het hulpeloze, het aandoenlijke, het mededogen met goede maar minder geniale bedoelingen.

Overige publicaties

Tunnelvisie
Een reactie op het pleidooi van Melle Daamen voor een rijksbijdrage aan gemeentelijke kunstmusea.

Verhoeven ontwerpt, Ellenbroek dicht
Een door ontwerpster en tekenaar Heleen Verhoeven geïllustreerde bundel van zes gedichten,
bestaande uit zes (prentbrief)kaarten.

Stadsmens of natuurmens (2009)
Brochure met lezing (Engels, Nederlands) met illustraties van Linda van Erve.

Dit boekje is een samenvatting van mijn ideeën over de evolutiebiologische oorsprong van het gedrag van de stadsmens. Kunnen mensen zich aanpassen aan dit ogenschijnlijk onnatuurlijke biotoop? Kunnen ze er hun natuurlijke gedrag nog wel vertonen?

De biologische evolutie van de kunsten (2006)
Boek, uitgave Natuurmuseum Brabant, verkrijgbaar in het Nederlands of Engels.

Een speurtocht naar de oorsprong van de menselijke neiging tot het beoefenen van kunst in al haar verschijningsvormen. Kunnen we aan dit ‘kunstgedrag’ behalve een culturele waarde misschien ook overlevingswaarde toeschrijven? Deze vragen worden benaderd vanuit zowel de evolutiebiologie als vanuit de filosofie.

Eternal reflections (2005)
Teksten voor een boek van Hans Innemée.

The artist, the violator, De kunstenaar, de verbreker (2008)
Hoofdstuk in: Siebe Rossel en Arnold Wentholt (eds.), Tribal treasures in Dutch private collections.

The human link: recognition and surprise in museums (2008)
Artikel in Museum Practice (Museums Association).

Echte Slangen
Hoofdstuk in: Wouter Welling (red.) Goddelijk en griezelig, het geheim van de slang, KIT Publishers/Afrika.

Les tabous et l’humour dans les musées (1997)
Artikel in ‘la Lettre de l’OCIM’.

De hier genoemde publicaties zijn een selectie uit mijn gedichten, columns en in boekvorm verschenen beschouwend proza. De onderwerpen zijn zeer divers en geven samen een beeld van wat me boeit en bezighoudt. Een deel ervan kunt u hier meteen lezen, een ander deel is te bestellen.